Karl Poulsen Aps
Vi er medlem af


Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Medarbejdernes sundhed og trivsel ligger os meget på sinde.

Derfor har vi besluttet, at alle vore indendørs arealer er røgfri. Her følger vi dermed både offentlige og private tiltag om røgfrie områder.

Vi tilbyder diverse medarbejder-arrangementer hvert år. Det kan være kano-tur, pizzaaften til en fodboldkamp eller julefrokost for alle.

Alle vore medarbejdere tilbydes mulighed for at kontakte en fysioterapeut, hvis det skulle blive nødvendigt.

Verdensmål 4:Kvalitetsuddannelse

Uddannelse er efterhånden et vigtigt grundelement i vores samfund, og vi hjælper hellere end gerne med at uddanne og kvalificere folk. Hos os er der et uformelt og foranderligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til løbende udvikling, både personligt og fagligt. Medarbejderne har stor indflydelse på deres arbejdsopgaver og mulighed for at byde ind med forslag til udvikling. Vi tilbyder vores medarbejdere relevant efteruddannelse, hvis de selv eller vi spotter et behov herfor eller ser en god mulighed for opkvalificering. For eksempel har vi én ansat, som ikke er EU borger. Vi har indgået en IGU (integrationsuddannelse) aftale med kommunen, hvor vi integrerer ham og han lærer danske arbejdsforhold at kende. Vi deltager også gerne selv på kurser for at opdatere vores egen viden og kompetencer, og det er særligt på den digitale front, at vi har glæde af det.

 

Vi står også til rådighed for personer, der ønsker at komme i erhvervspraktik eller jobprøvning hos os. Det kan være praktikanter fra folkeskole, efterskole og teknisk skole.

Vores håb er, at vi kan være med til at give praktikanter et indblik i byggebranchen, så de kan få afprøvet, om denne branche er noget for dem. Vi har også flere gange haft folk i jobprøvning hos os, idet vi brænder for at være med til at hjælpe de her personer videre I deres arbejdsliv. Hos os får de mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver i forskellige fag, da vi spænder bredt rent fagmæssigt.

Der er også et stort antal lærlinge ansat indenfor de forskellige fag. Det betyder meget for os at kunne bibringe læring til unge mennesker.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Hos os har vi fokus på, at der ikke skelnes mellem køn, når en medarbejder skal ansættes.

I virksomheden er hovedparten afmedarbejdere dog mandlige, men det skyldes arbejdets art og at der ikke er ret mange kvinder, der ansøger stillinger hos os.

Verdensmål8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

I forlængelse af vores indsats i forbindelse med verdensmål 4 og jobprøvning arbejder vi også målrettet mod at skabe anstændige jobs for alle. Vi ansætter for eksempel gerne nogle af dem, som vi har haft i jobprøvning, ligesom vi også gerne ansætter unge på samme vilkår som øvrige ansatte. Skabelsen af anstændige jobs er ikke kun en intern indsats, vi benytter også kun leverandører, som lever op til den gældende lovgivning om ansættelsesforhold.

 

Økonomisk vækst er naturligvis vigtigt i alle virksomheder, men vi ser også gerne ud overvores egen næsetip og bidrager til den økonomiske vækst i lokalsamfundet og i byggebranchen generelt. Vi har stort fokus på at være medvirkende til at skabe en bæredygtig byggebranche,og derfor fortæller vi også gerne andre om vores tiltag, og om hvor simpelt det faktisk er at indføre mange af de bæredygtige tiltag. Derudover samarbejder vi med flere aktører i lokalområdet for at støtte op om deres vækst. Blandt andet er det et lokalt rengøringsfirma, som hjælper os med at rengøre faciliteterne,og vi handler drikke- og madvarer til arrangementer hos den lokale købmand.

Verdensmål12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi tager ansvaret for vores forbrug meget seriøst, og netop af den grund gør vi mange forskellige indsatser i forbindelse med dette verdensmål.

Genanvendelse

Genanvendelse er et af vores store fokuspunkter, og vi gør rigtig meget for at genanvende så meget som muligt. Vi har et stort lager af fliser og klinker, som vi flittigt genanvender ved rørskader i ældre huse.

  • Afdampning af fliser ved rørskader
    Vi afdamper fliser og klinker for at kunne genanvende disse, for at spare at udskifte hele gulve.
  • Reparation af plastvinduer
    Vi reparerer trykmærker i plastvinduer efter indbrud, således at en udskiftning undgås.

I forbindelse med genanvendelse affaldssorterer vi også. I øjeblikket deponeres 80 % af vores affald via den kommunale ordning. Her er affaldssorteringen opdelt i papir, pap, jern og metal, dåser, glas og plastik. Betonaffald køres til genbrug, hvor det knuses og det genanvendes.

Vores intention er at forbedre skiltningen på affaldsbeholderne på pladsen. Vi bestræber os på at gøre affaldssorteringen ligeså nem som i private hjem.

Papirforbrug

I bæredygtighedens tegn arbejder vi på at nedsætte vores papirforbrug og gøre forbruget mere miljøvenligt. Det indebærer for eksempel, at vi har indført en papirfri politik i forbindelse med håndtering af sager, så kunderne kun får tilsendt informationer pr. mail.

Verdensmål 14: Livet i havet

Verdens have er fyldt med plastik og meget andet ukomposterbare materialer, afledt af vores livsstil.

Derfor har vi valgt, at vi ikke længere anvender plastikkrus på vores kontor.

Alle medarbejdere har sit eget medbragte krus.

Og ved arrangementer anvendes porcelænsservice og alm. bestik.

 

 

 

 

 

Karl Poulsen Aps  •  Smedevej 6 • 6740 Bramming  •  Telefon 75 17 30 77  •